Inlägg publicerade under kategorin Centralbanker

Av Sunda Pengar - 8 november 2010 11:03


  (På bild, Elizabeth Coleman)


Hyffsat spektakulärt klipp där det är gapande uppenbart att de amerikanska myndigheter som är satt att utreda oberoende instutitioner inte gör det i det amerikanska rullande dörr systemet mellan kritisk gransking och topp jobb.


http://www.dailymotion.com/video/x9x...volatilis_news


Det känns väldigt lätt att göra paraleller till SEC (securities exchange comission) och deras högst tydliga ovilja att utreda Madoff tills det inte gick att ignorera längre.


Frågan blir då om vi i Sverige har like tandlös eftersyn av vår oberoende centralbank eller om de nu undersöker deras förehavanden på ett korrekt sätt.


Väl värt att se hursomhellst.

Av Sunda Pengar - 26 augusti 2009 07:00
FED i likhet med Bank of England rapporterar inte vilka som för nödlån vid ekonomisk kris med argument som ”skulle skada aktieägare” och liknande nonsens som motivation för att slänga ner 1000 tals miljoner i skattepengar till etablissenmanget.


Michael Bloomberg, som driver bloomberg har nu stämt FED och de har kommit fram till att FEDs argumentering inte håller och tvingar nu FED att lämna över inforationen inom 5 dagar under ”Freedom of information act”.


Det gäller de lån eller tillgångar (trash for cash program) som getts under 11 olika program.


 “When an unprecedented amount of taxpayer dollars were lent to financial institutions in unprecedented ways and the Federal Reserve refused to make public any of the details of its extraordinary lending, Bloomberg News asked the court why U.S citizens don’t have the right to know,”


Det här är ett tydligt avbrott i rapporteringen från FED som blir mindre och mindre detaljerad över tid. Det är möjligt att vi kan få ut mer information från FED och dess förehavanden genom denna stämmning. Ron Paul har också börjat få oväntat stöd för en full revision av FED vilket inte tillåts av centralbanken i nuläget.


Läs mer här:

Av Sunda Pengar - 17 mars 2009 10:19


NY times


Ben Bernake skapade kontrovers när han stödjer nya bokföringsregler som ska tillåta banker att inte bokföra alla förluster i en recession för att underlätta de procykliska effekterna av Basel II regelverket.

Rent generellt bryter förslaget mot alla grundläggande bokföringsprinciper och då framförallt true and fair value vilket är en fundamental byggsten i all bokföring.

Marknaden och investerare var givetvis mycket nöjda med dessa föreslagna och i vanliga fall kriminella bokföringspraxis som försvårare för utomstående att bedöma en banks specifika ställning.

SEC kommenterade hans förslag så här: “If Bernanke thinks he can regulate the cyclicality out of banking, then he’s a fool,”

Den uppenbara kritiken är förstås att bankers ska bygga upp starka reserver i goda tider istället för att förändra bokföringsprinciper när konjunkturen börjar kontrahera. Alternativ 2 kan vara att minska de lagstadgade reservkraven som en kontracyklisk åtgärd vid stark kreditkontrahering på marknaden.

Inte oväntat är många bokföringsspecialister kritiska och argumenterar, rätteligen så, att det blir lättare för banker att gömma förluster i större skala utöver de grepp som redan tillåts idag.

Bernake kommenterar vidare att ”to big to fail” tänkandet har blivit ett mycket reellt problem och måste hanteras bättre i framtiden för att moderera moral hazard.

Som lösning föreslås att FED skulle kunna vara en bra moderator för ”super reglerare” vilket lämnar både tillsyn och absolut kontroll i en och samma organisation vilket givetvis inte är föredelaktigt. Det är som att oljeindustrin har getts enorma subventioner efter för dåliga bokföringsstandarder och sedan ge dem ansvaret att skapa bättre standarder.

Det här kan vara ledet till en självständig centralbank som dessutom står för att tillsyn över marknaderna utöver att vara en överstatlig organisation. Samma grepp har försökts av ECB vilket jag skrivit om tidigare då EU kommissionen sa nej.

Av Sunda Pengar - 2 februari 2009 11:08

Visste du att Riksbanken äger 2.25% av ECB trots att vi inte är medlem i EMU.

Vem som äger och kontrollerar ECB är bestämt i artikel 29 som heter: Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank

Varje NCB (National Central Bank) eller centralbank i EU har rätt till ägande i ECB i relation till deras viktade ekonomiska storlek BNP och befolkningsmängd i EU.

Det totala inbetalade kapitalet uppgår till 4,142,260,189.23Euro.

Värt att notera är att Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien gemensamt har mer än 50% av ägandet i ECB.

Ungefär 30% av ECB ägs av nationalbanker som inte är medlemmar i Eurozonen varav Bank of England äger en förvånande 14.5%

Se hela listan här.
ECB capital subscription

Så vem som äger ECB är en mycket komplex fråga. I Sveriges fall är Riksbanken en myndighet så Svenska staten äger indirekt en del av ECB medan t.ex den Italienska centralbanken föga förvånande är privatägd.


Du kan se ägarna här: 


Resultatet blir en soppa av olika privata och statliga intressenter över hela EU och det vore mycket intressant att se en komplett sammanställning av dessa.

ECB är en vinstdrivande organisation med en helt egen budget skilt ställd från EU och banken finansierar sig själv.

20% av vinsterna hålls i retained earnings med tak vid inbetalat aktiekapital och utdelning sker till aktieägarna i relation till dess aktieinnehav.

Vem kontrollerar ECB?

Ägande är inte samma sak som kontroll vilket de flesta som har aktier vet. Centralbanker har ofta väldigt speciella typer av aktier som inte ger rösträtt och det gäller även ECB.

Rösträtten, alltså vem som kontrollerar ECB är alltså nyckeln till att förstå vem som har makten över ekonomin.

Har staten kontroll?

Här är svaret förvånansvärt enkelt, nej.

För att förstå bakgrunden till hur de som bestämmer tänker om pengar och statligt inblandande passar ett citat från en intervju med Allan Greenspan in mycket väl.

”First of all, the Federal reserv is an independent agency, that means basically that there is no other agency of Government which can overrule actions that we take. So long as that is in place…. …. the relationships dont frankly, matter”

Bankindustrin är alltså bara intresserade av en sak och det är att kunna operera helt utan statlig inblandning eller ansvar. Detta återspeglas starkt i artikel 29 där man mycket tidigt kan läsa följande mycket relevanta paragraf.

I artikel 3, kapitel 7 står följande.

”… neither the ECB, nor a national central bank, nor any member of their decision-making bodies shall seek or take instructions from Community institutions or bodies, from any government of a Member State or from any other body.”

I praktiken, inget publikt intresse, dvs hela EU, får försöka att påverka ECB. Alla beslut ska därmed ha privata intressen i sikte i första hand, det vill säga det finansiella systemet, så länge det är inom ramen för prisstabilitet.

Hur långtgående är denna oberoendeprincip?

För det första är oberoendet ingen princip, den är lag. Att en stat, som Frankrike öppet gjort flertalet gånger, går ut och kritiserar ECB kan faktiskt vara olagligt. Nationalstaten får inte kritisera ECB.

I tidskriften ”German Law review” står det mycket matnyttigt om ECB och dess legala status.

Finanspolitik är under nationalstatens ansvar så länge de är inom ramarna för Maastricht avtalet, är deras eget ansvar. All monetär policy är under den strikta kontrollen av ECB.  

ECB är alltså en oberoende överstatlig organisation (supranational) med långtgående krafter utan att vara del i någon myndighetsorganisation.

Citerar vidare:

“financial, personal and institutional independence” must be guaranteed” (Artikel 109 EMI Convergence Report)

Vilket lämnar ECB som den mest oberoende centralbanken i hela världen, helt fristående från Europeiska lagar och konstutitioner.

Detta oberoende är förstärkt med helt egen finansiering och budget.

En förändring av detta kan enbart ske med ratifikation av en ny artikel godkänd av alla medlemsländer och parlament.

Europaparlamentet har i likhet med kongressen i USA rätt till ett förhör och en kvartalsrapport från ECB men får inte komma med förslag eller förändringar.

EU får skicka en representant som får sitta med i mötena i Goverining Council men har ingen rösträtt.

Vad är det som garanterar att ECB agerar för unionens nytta?

"Given the absence of effective monitoring, one has to trust that the ECB will pursue policies in accordance with its mandate and that the outcome will benefit the European Union as a whole."

Det finns inget som garanterar att ECB agerar för unionens nytta, vi får helt enkelt hoppas att det är så.

ECB är alltså en ”Independent Specialized Organization of Community law”, en ny typ av ”community” som är sin egen juridiska person, totalt oberoende från politiska organisationer, till och med från hela EU med ansvar över Euron och lagarna kring den.

ECB påstår själva att de står bredvid EU som sådant och inte är en del av unionen som sådant. Detta blev mycket uppenbart när EU genomförde OLAF direktivet som skulle slå mot finansiell korruption och liknande aktiviteter och ECB förklarade att det inte gällde deras organisation då de inte var en del av EU.

”With this comprehensive power, the ECB is the invulnerable institution of the EURO-Zone”

Här sa dock högsta domstolen i EU nej till att ECB skulle kunna ignorera detta direktiv helt och hållet. Citerar

“By contrast, as the Commission and the interveners have rightly pointed out, recognition that the ECB has such independence does not have the consequence of separating it entirely from the European Community and exempting it from every rule of Community law.”
 
Så vitt jag vet så är OLAF den enda demokratiska direktivet som gäller ECB och förblir då en liten men mycket viktig vinst för unionen.


The ECB does not stand naked in front of its upcoming challenges, but the principle of democracy as a value of the EU may stand naked before the ECB.

ECB är ett privat initiativ i sitt ursprung och dess beslut har mycket stor politisk betydelse.

Att ECB obehindrat  kan driva detta direktiv med privata intressen som styr även Governing Council vilket är myndigheten där alla centralbanker utöver sin rösträtt i ECB regleras i Artikel 14.

”that its national legislation, including the statutes of its national central bank, is compatible with this Treaty and this Statute.”

Att presidenten för ECB väljs av Europa parlamentet är inte på något sätt avgörande för den demokratiska processen inom EU och ECB. ECB är till och för det privata banksystemet och kontrolleras av densamma.

Av Sunda Pengar - 30 januari 2009 09:52

Haiti tillhör ett av de olyckliga tredjevärlden land som lider av mycket tung predatory lending från internationella institut som leder till att landets produktion går till att betala ränta istället för att rädda befolkningen efter ett antal stora naturkatastrofer under det gångna året.

IMF lovade att av Haitis statsskuld på 1.7 miljarder USD skulle halveras eller ”half forgiven” medans 500 miljoner USD redan skulle vara avskrivna.

I verkligheten så hände inget av detta och skulderna fortsätter att vara aktiva för ett land i total humanitär kris. FN medarbetaren John Holmes beskriver att de 4 tyfoner som svept över Haiti som den värsta katastrofen för landet på över 100 år.

Haiti skulle redan 2005 har varit godkända för HIPC (Heavily Indebted Poor Countries debt releif initiative). De skulle ha redan blivit godkända 1.2 miljarder i skuldavskrivningar. Det finstilta var dock att Haiti måste vara i ”Completion point”

Tidigare denna månad satte IMF nya datum och sköt på hela programmet ytterligare 6 månader in i framtiden.

Haiti betalar i nuläget ungefär 1 miljon USD varje vecka i räntebetalningar för att underhålla skulderna till utländska kreditsinstitut.

4-500 miljoner USD kommer aldrig att avskrivas efftersom de inte var med i IMF slutdatum för programmet.

Att Världsbanken lovat hjälp och sedan skjutit på frågan är i sig redan en skandal. Lägg till en humanitär kris och vi ser bristen på empati i denna internationella organisation.

IMF har svarat på detta problematiska läget i ett brev till flera organisationer som uppmärksammat detta med ursäkten:

"simply not an appropriate or effective channel" for helping Haiti deal with its current humanitarian catastrophe, claiming that it would "set a precedent that undermines the credibility of the HIPC framework overall".

Man kan undra hur de sover om nätterna.

Läs hela IMFs brev här.

Av Sunda Pengar - 22 december 2008 09:34

Världens hemligaste centralbank, Federal Reserve, håller på att måla in sig i ett hörn efter påtryckningar från Bloomberg som gjort en mycket sällsynt bra journalistisk insats och helt enkelt frågat vad FED spenderar alla pengar på.

Som jag skrivit om tidigare så nekade FED att ge ut informationen som Bloomberg krävde under freedom of information act. I FEDs iver att neka dom all information gjorde de något mycket ovanligt, de erkände rakt upp och ner att FOI inte var tillämplig på FED eftersom det är en PRIVAT ORGANISATION.

Mycket och många har diskuterat om strukturen kring Federal Reserve och dess legala gråzon och halvstatliga struktur, men en del av staten är det i alla fall inte.

Vad bloomberg frågar om är hur världens största pantbank spenderat 1.5biljoner USD i ett av sina trash for cash program och vilka banker som favoriserats. En inte så illa pinkad gissning är att mycket har gått rakt till medlemsbankerna av FED som inte är blyg med att favorisera sig själv när det är dags för finansiella gåvor.

Så mycket för en organisation som tydligen ska vara oberoende….Och så lite mera positiva centralbanksnyheter. Ukrainas centralbank är anklagad för att konstlat hålla nera kursen på deras valuta. Anledningen är att ett antal banker har köpt dollar och Euros för stora belopp och när valutan blir starkare igen, ta in vinsterna.

Centralbanken besvarar anklagelserna med att skylla på en cynisk regering och pekade sedan ut att Ukraina snart går i konkurs på grund av dåliga finanser.

Av Sunda Pengar - 16 december 2008 10:58

I en bisarr tvist under finanskrisen där likviditet är det största problemet på världsmarknaderna så lider Hong Kong av överlikviditet.

Detta blir ett problem då då HK har fast växelkurs mot dollarn. Om USA väljer att gå mot 0 ränta får vi några riktigt ovanliga sidoeffekter i HK.

Om USA gör det så kan HK räntan sjunka till negativa siffror, d.v.s att du blir tvungen att betala för att deponera pengar i banken, som på den gamla goda tiden. Sannolikheten att det blir så är dock låg, men är ett bisarrt och intressant scenario. Jag vet inte om någon annan FRB bank som gett negativ ränta historiskt.

När krsien med Leehman Brothers startade så blev det en enorm efterfrågan på HK likviditet från investerare som sålde av sina investeringar utomlands och tog hem pengarna och ett stort antal investerare som avslutade sin hävstångs carry trade mot andra valutor, typfallet USD, AUD och andra för att köpa tillbaka HKD.

Detta har stärkt HKD mot USD vilket tvingat Kong Kong Monetary Authority (se bild) att salja v local valuta i massiva kvantiteter för att förhindra HKD appreciering mot USD.

Med så mycket excess likviditet brukar i normalfallet räntan gå under USD för att locka opportunister att investera i andra valutor för att göra en vinst på ränteskillnaden mellan valutorna.

Nu när libor ligger runt 0.13% finns det inget initiativ att ge valuta spekuleringarna så mekanismen har slagits ur spel. Kortsiktigt kommer Hong Kong myndigheterna att fortsatt salja nya pengar for att mota efterfrågan men om detta får inflatoriska tendenser så blir en negativ insättningsränta en klar möjlighet.

Av Sunda Pengar - 16 december 2008 05:23


Federal Reserve har aldrig varit känt för sin öppenhet gällande statistik och vad som bestäms på deras möten. Deras drag att sluta rapportera M3 statistik var ett tydligt exempel på deras egen arrogans.

Flera stora nyhetsorganisationer, inclusive Bloomberg har nu stämt Federal Reserve under Freedom of Information act för detaljer runt de 11 nya krislåneprgram FED har startat under krisens gang med blivit nekade med motiveringen: ”To Protect Trade Secrets”.

Det flesta ekonomer är nog väl medvetna om att anledning till att hemlighålla dessa ”Trade secrets” är relaterade till dessa tre kända fakta.

  • Nödlånen uppgår till 2 biljoner USD av skattepengar, men vi vet inte till vilka banker.
  • Skulle detaljerna bli kända vore det officiellt uppenbart att många storbanker i USA är insolventa och har varit ett bra tag men göms med olika redovisningstekniska tekniker som t.ex off balance sheet accounting.
  • Förutom att aktierna skulle störtdyka vid ett erkännande så skulle det kunna leda till en bankrun.


Istället så njuter bankerna nu av toppsäkra instrument från federal reserve som de får betalt av USAs skattebetalare.

Vidare har kongresesn nu nekat ett lån till de tre stora biltillverkarna. Den här charaden är en fördröjning tills GMAC får sin banklicens och kan ta nödlån direkt från FED. Fördelen med en chapter 11 är att de blir av med alla sina pensionåtaganden och facket, därmed kan de driva biltillverkning på helt egna villkor.Rep. Robert Andrews (D-NJ), who chairs the House subcommittee on health, employment, labor and pensions, put it bluntly: “Some will have very little, some will have almost nothing, and some will have nothing when they retire”.   Of course, people who “have nothing” do not retire.

This process is being accelerated by the newest trick of big business:  declaring bankruptcy to destroy “pension obligations”.   These obligations apply with equal weight to workers already retired, many of whom are seeing their pensions slashed in half, forcing them out of retirement.   

Now even the threat of bankruptcy is constantly used in union contract negotiations to scare workers into concessions, since after achieving bankruptcy, labor agreements are torn up.  The threat of closing the company’s doors is a very effective form of intimidation.


En klassisk kamp där arbetarna redan har förlorat.

Vad som inte heller diskuteras i media är att om de tre nu går under så får vi en kedjereaktion på corporate bonds då de kombinerat står för 25% av alla sådana värdepapper. Det uppskattas att 1 biljon i kedjereaktionsdefault skulle bli konsekvensen av en sådan default, vilket skulle få Lehman Brothers kollapsen att se ut som en liten stormby i utkanten av en orkan.

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2010
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se