Alla inlägg under januari 2009

Av Sunda Pengar - 30 januari 2009 09:52

Haiti tillhör ett av de olyckliga tredjevärlden land som lider av mycket tung predatory lending från internationella institut som leder till att landets produktion går till att betala ränta istället för att rädda befolkningen efter ett antal stora naturkatastrofer under det gångna året.

IMF lovade att av Haitis statsskuld på 1.7 miljarder USD skulle halveras eller ”half forgiven” medans 500 miljoner USD redan skulle vara avskrivna.

I verkligheten så hände inget av detta och skulderna fortsätter att vara aktiva för ett land i total humanitär kris. FN medarbetaren John Holmes beskriver att de 4 tyfoner som svept över Haiti som den värsta katastrofen för landet på över 100 år.

Haiti skulle redan 2005 har varit godkända för HIPC (Heavily Indebted Poor Countries debt releif initiative). De skulle ha redan blivit godkända 1.2 miljarder i skuldavskrivningar. Det finstilta var dock att Haiti måste vara i ”Completion point”

Tidigare denna månad satte IMF nya datum och sköt på hela programmet ytterligare 6 månader in i framtiden.

Haiti betalar i nuläget ungefär 1 miljon USD varje vecka i räntebetalningar för att underhålla skulderna till utländska kreditsinstitut.

4-500 miljoner USD kommer aldrig att avskrivas efftersom de inte var med i IMF slutdatum för programmet.

Att Världsbanken lovat hjälp och sedan skjutit på frågan är i sig redan en skandal. Lägg till en humanitär kris och vi ser bristen på empati i denna internationella organisation.

IMF har svarat på detta problematiska läget i ett brev till flera organisationer som uppmärksammat detta med ursäkten:

"simply not an appropriate or effective channel" for helping Haiti deal with its current humanitarian catastrophe, claiming that it would "set a precedent that undermines the credibility of the HIPC framework overall".

Man kan undra hur de sover om nätterna.

Läs hela IMFs brev här.

Av Sunda Pengar - 29 januari 2009 08:13

I ett år där prestigemedlemmar inte kommer att närvara i Davos på grund av korruptionsskandaler och kändisar undanbedes att infinna sig, samtidigt som USA har ovanligt låg närvaro med anledning av den nya administrationen i vita huset så drivs den globala agendan vidare.

Ett kapitel i rapporten The Global Agenda (Ladda ner här) koncentreras åsikterna om och möjligheterna med ett globalt nyhetsmedium i stil med CNN som då ska ge oss möjligheten att fördjupa våran förståelse om världen.

Avsnittet drunknar i metaforer och klistrar in en rekommendation om det framtida nyhetsmediet här:

It will take innovative public-private funding to provide that global voice, one that can both generate content and imagine a new global community in which people can share, participate and disagree, with a focus on mission rather than the bottom line.
That voice, and the content it creates, will act as a focus for providing education,campaigning for access and championing empowerment.


Målet är alltså att skapa en global opinionsbildare som under en regim av redan koncentrerad media ska ge en homogen syn på världen under flaggen ”public illumination”.

Lägg märke till ”It will take innovative public-private funding”. I rapporten föreslås flera gånger de nya ”innovativa” sättet att finansiera globala strukturer, nämligen internationell taxering.

Under avsnittet Global Governance och några andra sektioner rekommenderas flera gånger det innovativa begreppet International Taxation.

Citerar: No matter how deliberative and responsible, global action is much needed and will continue to be inadequate without additional resources.

Det rekommenderas att lösa detta behov av kapital genom någon form av global taxering I samspel med andra metoder.


Den stora knäckfrågan är förstås vilken valuta som världens ska beskattas i. Att få igenom en global skattepolitik en en viss valuta garanterar beroende av utomstående länder då de måste kunna skaffa sig denna fiat för att betala av sina skulder.


Globaliseringsarbetet fortsätter alltså oförtrutet och det är tydligt att en mer global världsordning  I bland annat skattepolitik, media och internationellt styre är att vänta om de som styr idag får fortsätta att sätta policys.

Av Sunda Pengar - 21 januari 2009 10:42


Det här avsnittet kommer att avhandla de grundläggande principerna om krediter och bankverksamhet.


Alla pengar är skulder

Alla pengar är förhandlingsbara skulder. Förhandlingsbara innebär att de kan överlämnas utan tillåtelse eller information av den som satte sig i skuld. Sedlar och banktillgodohavanden är ett sådant typexempel. Alla skulder är däremot inte pengar.

Alla pengar är inte likadana utan är olika likvida och ursprungligen från olika parter på marknaden, oftast banker.

Varje enskild bank kan låna ut sin egen typ av pengar men den kan inte skapa någon annan banks version av pengar.

När en bank skapar ett lån så ökar bankens depositioner med storleken av lånet. Det betyder att lån är likställt med sparande. Det är fullständigt omöjligt att ha sparande som inte motsvaras av lån någon annanstans i banksystemet. Moralister som pratar om ”real savings” och mindre skulder vet inte vad de pratar om. Det är fullständigt omöjligt att uppnå i dagens system.

I verkligheten så skapas depositionerna som sedermera finansierar lånet samtidigt.

Om ett utställt lån ökar den totala långivningen i  en bank, förutom centralbanken, så måste den se till att den har en adekvat mängd reserver, eller kapitalbas som det kallas. En kapitalbas är den positiva skillnaden mellan vad banken har lånat ut och dess tillgångar.

Hur kapitalbasen beräknas är beskrivet i del 2 i denna serie.

Generellt kan sägas att desto lägre kapitalkravet är, desto högre avkastning kan banken nå för sina aktieägare vid en given nivå av ränta. Det är alltså i bankernas intresse att ha så låg reserv som möjligt och om kravet på kapitalbasen höjs så innebär det att ROI eller avkastning för aktieägarna per aktie minskar.

Kapitalbasen är den absoluta avgränsningen  i hur mycket lån som kan skapas. Försiktighet och moderation är den psykologiska begränsningen.

Centralbanker

De flesta länder har en centralbank och centralbanken fungerar som bankernas bank. Centralbanker är oftast statligt ägda med vissa undantag, Schweiz och USA som typ exempel. Alla centralbanker är oftast inte heller statligt kontrollerade utan ”oberoende” vilket innebär att de kontrolleras av bankväsendet.

Det är norm för centralbanker att ha privata kunder med vissa undantag. Nordea när den banken socialiserades som typexempel.  

Banker reglerar normalt sett fordringar mellan varandra i centralbankspengar, inte sina egna pengar. DVS, Swedbanks skapade pengar är inte giltigt betalningsmedel hos t.ex SEB. Fordringar mellan dessa två regleras i pengar som Riksbanken har skapat. En centralbank kan förespråka minimum och också maximum balanser en bank får ha i depositioner hos en centralbank.

Exempel.

Vi har en ekonomi med endast två banker. SEB och Swedbank.

SEB skapar ett lån på 1,000,000SEK till en kund i banken för att möta efterfrågan hos låntagare. Penningmängden har nu ökat med 1MSEK. Sparandet i samhället har ökat med 1MSEK och skulderna totalt sett i samhället har ökat med 1MSEK. Balansen SEB har hos Riksbanken är däremot totalt oförändrad.

SEB väljer nu att låna ut 10 000 000SEK till 10 olika låntagare i banken. Dess balansräkning ökar nu med 10MSEK på skuld och tillgångssidan. Det händer fortfarande ingenting hos centralbanken och balanserna där är oförändrade.

Vi ser alltså att vad banken har i deposition hos centralbanken inte är hämmande för hur mycket lån de kan skapa om inte riksbanken går in och kräver högre likviditet hos banken.

SEB går nu med på att ge ut ett lån på 1 000 000MSEK till en person som inte är kund hos SEB, utan hos Swedbank. Checken kommer att gå igenom centralbanken, i Sveriges fall Rix, och SEBs reserver hos Riksbanken kommer att minska med 1 000 000SEK och Swedbanks reserver kommer att öka med 1 000 000MSEK.

Den totala mängden pengar hos centralbanken är oförändrad men distributionen är annorlunda mellan dess kunder. Swedbank har nu 1 000 000MSEK för mycket och kan låna tillbaka dessa pengar till SEB till högre ränta än vad de skulle får från Riksbanken och lånar nu ut dessa på den såkallade interbankmarknaden.

Alternativt kan centralbanken låna SEB pengarna de behöver direkt, oftast till straffränta eller så kan den köpa tillgångar av SEB.

Vad centralbanken väljer att göra bestäms av centralbankens vilja för att låta SEB utöka sin låneportfölj.

Om en kund i en bank betalar skatt kommer det att minska likviditeten hos banken, men det förutsätter att Staten inte själv är skuldsatt och regelbundet betalar ränta, direkt eller indirekt till banksystemet vilket i praktiken försörjer banker med likviditet kontinuerligt.

Basel ackordet

Den stora kritiken som många ekonomer har mot Basel ackordet är att den förstärker ekonomiska cykler eller (pro cyclical). Den gör det genom att begränsa utlåning precis när en recession får en bank att gå med förluster vilket förstärker recessionen.

Anta att du har en bank med 1000 000Sek i lokala huslån. Basel ackordet säger att säkerheten ska vara ca 4% mot dessa lån. Anta att en recession är intågande och förlusten på dessa lån är 2% = 20 000SEK.

När dessa 20K sek dras av mot kapitalbasen så halveras den. I samma ögonblick så måste banken bli av med 500 000SEK i utgivna lån för att nå upp till de lagstadgade kraven. OM banken skulle göra det skulle den döda marknaden för bostäder, speciellt under en tid då alla andra banker förmodligen har samma typ av problem. Krisen görs alltså mångdubbelt värre av denna hävstångseffekt.

Alternativet är för banken att hitta kapital från aktieägare eller utomstående investerare. Det är inte alltid enkelt i en recession.

Det tredje alternativet för banken är att myndigheterna bestämmer att sänka kapitalkravet under denna period eftersom reserverna behövs för just sådana här tillfällen.


Vad har vi lärt oss?

Det finns aldrig för lite sparande, reellt sparande eller för hög skuldsättning. Sparande och lån är alltid på samma nivå, däremot är distributionen av detsamma högst ojämn i olika perioder. Man talar om en polarisering av eknomin där effekterna av ränta är en stark orsak till detta fenomen.

Banker skapar lån som ökar penningmängden (dock inte alla typer av lån). Bankers skapande av lån förändrar inte balansräkningen hos en centralbank.

Ett lån skapat i bank A duger inte som betalning hos bank B. Varje enskild bank skapar alltså sin helt egen typ av pengar. För den normale bankkunden märks dock ingen skillnad förutom när banken är nära insolvens.

Reglerna som bankerna opererar efter förstärker konjunkturcykler kraftigt och kan därmed förstöra produktion som i normalfallet är effektiv och därmed skapa större skada i ekonomin än vad som är nödvändigt.

En negativ skuldspiral är högst problematisk och är precis vad vi befinner oss i idag.

Av Sunda Pengar - 20 januari 2009 07:36

Fractional Reserve Banking (Part 2 in English)

This English version is written on request of Ellen Brown.

Capital adequacy ratio (CAR) in Sweden and the Basel II Accord.

Basel II is a private initiative that has originated from the banks themselves through BIS (Bank of International Settlements). The committee is comprised of central banking representatives from 10 different nations, among others Sweden, USA, Japan, Germany and so on. They meet four times a year with the goal of conforming reserve requirements globally and a mutual view on how to judge and handle risk.

It was this type of harmonization preparation that pave way for the Euro area in connection to the Maastricht treaty.

The key point of the Basel II accord is the separation between operational risk and credit risk which was not separated in Sweden under the liquidity requirements.

The directive is comprised of three pillars.

Pillar 1. Deals with capital adequacy ratios based on these three main fields of risk; market risk, operational risk, credit risk.

Pillar 2. Deals with regulation to supervise the points in pillar 1.

Pillar 3. Deals with issues regarding increased transparency in the banks book keeping and information supply. This to instill more market confidence.

The accord is implemented in Sweden and supervised by FI (Swedish Finance Authority) under law:

Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

The law states that the capital base has to be a minimum of 8% risk weighted exposure.

With the introduction of Basel II, there are now 15 risk groups judged with different risk weight.

The risk weight mechanism is very simple. Say a company wants a loan for 1000SEK. They are given the risk weight of 10%. Total capital base needed by the bank to cover the loan will then be; (10%*8%) *1000 = 8 SEK

I will list some of the actual risk weights for different loan categories in Sweden.

From 1 Jan 2007 enl. BASEL II
1.    State, centralbank 0%
2.    Municipalities and similiar authorities 0%
3.    Companies 4-12%
4.    Households 6%
5.    Households with security 2.8%-8%
6.    Funds 4%-12%

The capital base needed will then be calculated according to this formula.

The size of the loan * (Capital Adequacy Ratio * Risk weight) = needed capital base.

As you may have noticed, the state has a risk weight of 0 which in practise means that a private bank could issue loans towards the government regardless of capital base towards infinity. The bank is required to have close to no reserves for government lending since a states default is mostly a case of theory since it can monetise its debt to pay it off (paying through inflation).

This is also confirmed by FI. The only thing constraining the banks is the limitation stated under operational risk so the bank can have extremely high leverage towards state lending.

As you might have observed, these rules are considerably different from the liquidity rules popularly quoted online as restriction of government lending. With the application of Basel II regulation, private banks are allowed to create much larger quantaties of credit then possible before in relation to its capital base. How it works in practise can most easily be understood with some simple book keeping examples.

The banks bookkeeping, the liquidity requirement

In this simple example, we assume a liquidity requirement of 10%, which means they can lend 90% of current capital. The bank below has a deposit of 200K SEK and isses a loan for 90% of that deposit.


Nr    Description            Debit       Credit
1    Deposit (Asset)    200,000 kr    
2    IOU (Debt)        200,000 kr
3    Creation of loan (Asset)       180,000 kr    
4    Creation of IOU (Debt)        180,000 kr


The banks balance sheet will now look like this.

                      Assets                                                         
Liabilities
Money            200,000 kr    Money                                        200,000 kr
Loan              180,000 kr    Money with no covearage (IOU)    180,000 kr
Sum Assets    380,000 kr    Sum Liabilities                              380,000 kr

Please note that the assets and liabilities incrase in proportion to the loan. The depositors money is never used to create the new loan. It only exists as new bank money (BCM) in the book keeping of the bank.

The difference with Basel II and practical bookkeeping

In practical book keeping, the size of the deposits is not an absolute requirement for how large a credit (loan) a bank can issue. In the liquidity requirement, we saw that a loan could grow with 180K with a deposit of  200K. The limitation in Sweden is as earlier described based on the risk weight.

In this example, we say that a bank is going to issue a loan to a company which has been given the risk weight of 4% in total. The capital base of the bank is still 200K.

The maximum theoretical loan the bank can issue is then:


200,000/0.04=5,000,000SEK

The balance sheet will then look like this:


                             Assets        Liabilities
Money                200,000 kr    Money                                         200,000 kr
Loan              5,000,000 kr    Money with no coverage (IOU)    5,000,000 kr
Sum Assets    5,2000,000 kr    Sum Liabilities                          5,200,000 kr

Notice the same thing here. Deposited money in the bank is not used to issue new credit. The credit is issued over and above existing money, thus the money supply as a whole has increased in society. This is called the creation of wealth.

The bank has now stretched its capital base to the maximum for loan recipients with this risk weight.

Now the state wishes to take a loan from an additional 5,000,000SEK from the same bank. Since the reserve requirement is 0%, needed additional capital base the bank needs to issue the credit is also 0.

The balance sheet will now look like this:


    Assets        Liabilities
Money             200,000 kr    Money                                           200,000 kr
Loan          10,000,000 kr    Money with no coverage (IOU)    10,000,000 kr
Sum Assets    10,2000,000 kr    Sum Liabilities                      10,200,000 kr


What happens if depositors withdraw money?

The bank has now promised 10MSEK and only has 200K SEK as reserves. What happens if the demand for withdrawals exceeds 200K SEK?

The bank can in the short term borrown on the interbank market. In other words, they can borrow credit from another bank to fill the shortage in their own bank. This only works as long as the bank has trust with the rest of the banking community.

The state or central bank can also intervene and issue loans, usually to a penalty rate to ensure capital adequacy.

It is possible for banks to create this much credit since banks to this in unison. The in flows and out flows in the entire banking network tend to net eachother out and the differences over the medium term is small and easily covered by inter bank lending.

What have we learned?

The restriction is how much money, or credit that can be created in a bank is restricted by the Basel II accord.

A loan is never based on a depositors money, the credit is instead created when you request it.

This means that when you take a loan for your house, you receive a new credit that instantly is balanced by corresponding amounts of new savings.

This means that all savings = loans.

The notion that savings are low is completely impossible. Savings are always the same size as loans within the laws of accounting. The distribution is however not evenly spread out.

A bank note is a proof of debt, not money in the traditional term.

A deposit you have on your bank is not an asset, it is a claim on your bank. The bank never in short term has possibility of paying more than a fraction of its depositors back. This is why bank runs are so feared.

The only way for a depositor to receive full payment on your claim on the bank is to withdraw physical cash.

The fact that money is created when it is borrowed also means that it disappears when it is repayed. This explains the fluctuations in money supply and why the money supply always seems to decrease in a credit crunch and increase in expansionary economy.

A wealthy society is also a highly indebted society.


Key differences for USA and Swedish capital rules

USA is under the Basel accord but has not yet adopted it fully.

There are several things differing in USA banking practise, the key being that capital adequacy ratios are only calculated on deposits. Not loans.

This is also effectively worked around through the practice of Sweep accounts and off balance sheet accounting.

Sources of credit creation

Money Mechanics Federal Reserve

Of course, [banks] do not really pay out loans from the money they

receive as deposits. If they did this, no additional money would be

created. What they do when they make loans is to accept promissory

notes in exchange for credits to the borrowers¡¯ transaction

accounts. Loans (assets) and deposits (liabilities) both rise [by

the same amount

The Chicago Federal Reserve, Modern Money Mechanics (last updated

1992)

When a bank makes a loan, it simply adds to the borrower´s

deposit account in the bank by the amount of the loan. The money is

not taken from anyone elses deposit; it was not previously paid in

to the bank by anyone. Its new money, created by the bank for the

use of the borrower.

¨C Robert B. Anderson, Secretary of the Treasury under President

Eisenhower

Banks create money. That is what they are for. The manufacturing

process to make money consists of making an entry in a book. That is

all. Each and every time a Bank makes a loan, new Bank credit is

created, ªbrand new money.

C Graham Towers, Governor of the Bank of Canada from 1935 to 1955

Av Sunda Pengar - 19 januari 2009 08:26

Brittiska Telegraph har en extremt läsvärd artikel om det mycket problematiska läget i EMU länderna.


 Då jag nyligt skrivit ett lång inlägg om Euro samarbetet så kommenterar jag inte den här artikeln något djupare men citerar den ovanligt starka slutklämmen på artikeln. 


Traders suspect that investors are dumping their Club Med and Irish debt immediately on the European Central Bank in "repo" actions.

In other words, the ECB is already providing a stealth bail-out for Europe's governments – though secrecy veils all.

An EU debt union is being created, in breach of EU law. Liabilities are being shifted quietly on to German taxpayers. What happens when Germany's hard-working citizens find out?


Monetary union has left half of Europe trapped in depression


Av Sunda Pengar - 19 januari 2009 08:02ABC news avslöjar mer bankkorruption i denna finanskris som än en gång pekar på att den amerikanska övervakningsmyndigheterna inte fungerar som de ska i sin roll att övervaka finansiella instutitioner.

Trenden är minst sagt oroande då det leder till en form av hjälplös het för finansiella kunder då man inte kan lite på bokföringen.

Darrel Dochow föreslog att indymac skulle, citat:

In at least one instance, investigators say, banking regulators actually approached the bank with the suggestion of falsifying deposit dates to satisfy banking rules -- even if it disguised the bank's health to the public.

Resultatet blev att banken såg ut att ha fler depositioner än vad den faktiskt hade vilket är kritiskt för en bank då det räknas med i deras kapitalbas.

Indymac togs över av federala myndigheter i juli förra året efter att deras aktier kraschlandade på börsen när det avslöjades vilken finansiell härdsmälta de befann sig i.

Storleken på bedrägeriet var cirka 18 miljoner USD och genomfördes genom att helt enkelt ändra datum på depositionerna.

Läs mera här: Cook the books

Av Sunda Pengar - 13 januari 2009 06:54Lloyds har fastnat med fingrarna i syltburken efter att en undersökning visat att de systematiskt har tvättat pengar från Iran genom att ta bort informationen från olika transfereringar som visar var transaktionen ursprungligen komerm ifrån.

De här olagliga transaktionerna upptäcktes och Lloyds har fått böter i 350 miljoner USD klassen för deras penningtvätt i miljard klassen.

Lite om hur det gick till:

Although prosecutors did not identify specific individuals at Lloyds responsible for the fraud, Mr. Castleman said, “It was a systemic, wide-ranging scheme." The training manual given to employees of Lloyds even included a section on how to strip transactions, prosecutors said.


Utöver Lloyds misstänks 9 andra banker för liknande operationer vilket i praktiken skulle innebär att medel har kunna transfereras någorlunda fritt från Iran ut i världen.

Läs mera här: Lloyds tvättar pengar

Av Sunda Pengar - 12 januari 2009 09:29
Amerikanska SEC ar vad vi kan likställa med finansinspektionen i Sverige. De har till uppgift att övervaka de finansiella marknadsaktörerna och ge lämpliga straff och direktiv så att de finansiella lagarna efterlevs.

Låter som att det vore den perfekta organisationen att upptäcka Madoffs pyramidspel?

Ett pyramidspel eller Ponzi scheme är helt enkelt en finansiell investering dar organisationen som tar emot insättningarna betalar avkastningen med de nya depositioner och förklarar tillväxten med någon annan typ av investeringsstrategi.

Pyramidspelet håller så länge investerarna väljer att rulla över sina investeringar och det kommer in nya medlemmar.

Detta är inte olikt Ponzi Borrowing vilket innebär att du lånar mot tillgångens övervärde för att betala din gamla räntekostnader.

In på scenen kommer den ganska okända Harry Markipolos, före detta investerare för Rampart Investement. I över 9 år försökte han förklara för SEC att Madoffs investeringsoperation inte kunde vara något annat än bedrägeri.

I 9 år valde SEC att inte lyssna utan att hellre skydda Wallstreet och dess intressen. Markopolos skrev i rapporten att avkastningen som Madoff skapat var inte bara osannolik, den var också matematiskt omöjlig givet hans investeringsstrategi.

Markopolos drog slutsatsen att Madoff helt enkelt gjorde något annat än han påstod att han gjorde.

I en 17 sidor lång rapport som var minst sagt övertygande skrev Markopolos redan 1995 där han lägger fram två scenarion.

Det osannolika scenariot var att han sysslade med front running. T.ex kunde han få en köp order på IBM till ett visst pris, Madoff kunde då använda sin egen investeringsfirma till att köpa IBM, om kursen gick upp behöll han aktierna, om kursen gick ner så fick kunden betala kundförlusten.

I det sannolika scenariot skrev Markopolos:

In the Highly Likely scenario, Madoff Securities is the world¹s largest Ponzi Scheme

Markopolos hade inget direkt intresse att avslöja Madoff annat än att han inte ville se ett enormt pyrmidspel på Wallstreet.

SECs utredning av denna rapport kom fram till att Madoff var oskyldig.

Utöver  det banala faktumet att SEC misslyckades med att sätta dit Madoff tidigt så visar det tydligt vad den här myndigheten har degragerats till.

Från Financial Times om SECs reglering av värderingsinstituten.

These oligopolies, which are actually sanctioned by the S.E.C., didn¹t
merely do their jobs badly. They didn¹t simply miss a few calls here and
there. In pursuit of their own short-term earnings, they did exactly the
opposite of what they were meant to do: rather than expose financial risk
they systematically disguised it.


Faktum är att SEC är fullt av moral hazard. SEC är en välkänd språngbräda för att komma in i ett välbetalt jobb på wall street. Att sitta och outa olika finansfirmor finns helt enkelt inte i kulturen då det förstör den framtida karriären.

Resultatet är alltså för wall street, om du är stor nog så låter SEC dig vara, oavsett hur kriminell din verksamhet är. Det har i alla fall Madoff bevisat och det kanske är det positiva som kommer ut av den här affären.

A casual observer could be forgiven for thinking that the whole point of landing the job as the S.E.C.s director of enforcement is to position oneself for the better
paying one on Wall Street.

And here¹s the most incredible thing of all: 18 months into the most
spectacular man-made financial calamity in modern experience, nothing has
been done to change that, or any of the other bad incentives that led us
here in the first place.

SEC ska övervaka de kriminella, men vem övervakar SEC?

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Januari 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se