Inlägg publicerade under kategorin Kommentarer och analys

Av Sunda Pengar - 14 december 2009 10:55 Kritiken från det Isländska folket har varit så tunga och lokal media så pass uppmärksam att IMF har känt sig tvungna att skriva ett öppet brev till ”open civil meetings” vilket består av flera medborgarrättsliga grupperingar i Island som har krävt svar från IMF angående kritik över låneprogrammet.


Svaret är underskrivet av Dominique Strauss-Kahn, VD för IMF och är ämnat att lugna ner dessa grupperingar i landet. Det bör tilläggas att initiativet från IMF är berömvärt för en organisation som går lång väg att hålla sådan här kritik ifrån publik medvetenhet i normala fall.


Citerar ur brevet:

 ”Third, regarding the origins of Iceland’s crisis. I agree that they lie in the financial sector. Banks took outsized risks, and supervision and regulation failed to rise to the challenge. Privatization did set the stage for this, but this was not a matter of following IMF policy: we did not then and do not now have any policy which requires countries to privatize banks.”

 

Att IMF inte trycker för privatiseringar av bankväsendet är inte korrekt vilket flera källor tidigare har fått fram genom att studera tidigare krav från IMF program.


Organisationen Jubilee Debt Campaign, UK, som jag tidigare skrivit om och som arbetar för att västvärlden ska skriva av tredje världen skulder och förbjuda såkallade Vulture Funds som underhåller i många fall olagliga skulder från årtionden tillbaka under korrupta regeringar från t.ex Haiti.


De har i tidigare undersökningar kommit fram till följande:


"Privatization has frequently been required in order for HIPCs to
receive debt cancellation. Research by the Jubilee Debt Campaign (UK)
found that in order to access debt cancellation under the HIPC
Initiative Zambia had to privatize its national bank in the face of
parliamentary and public opposition."

 

I en undersökning i The American Journal of Economics and Sociology angående IMF och dess krav runt nödlån för Ryssland efter dess kollaps 1998 kommer man fram till följande:


"Therefore, the IMF insists on strengthening banking
supervision and on bank privatization."

 

Vidare adresserar IMF i både detta brev och ur ett narrativ om huruvida underskottet kommer att vara hållbart för Island och om det är möjligt att betala av det stundande underskottet. IMF kommer fram till att det är hållbart och refererar till sin ökända Excel modell som kallas ”Goal Seeking”.


Goal seeking går till på följande sätt och kan användas för att motivera vilken typ av GDP underskott som helst genom att den deriverar resultatet från behovet, snarare än från dess faktiska möjligheter.


Börja med att addera Islands underskott i skuldunderhåll det kommande året.

Räkna sedan ut hur mycket handelsöverskott du behöver producera för att få fram denna siffra. Derivera sedan från detta slutsatsen om hur mycket BNP måste öka och hur höga skatterna måste vara för att kunna få fram överskottet för att Island ska ha råd.


Den här bisarra metodologin innebär att det är onödigt att titta på Islands potentiella produktion och utgå från den, trots att den är helt avgörande.


Islands ekonomi blir alltså ett resultat av utländska nationers behov av räntebetalningar snarare än ett realistiskt mått på dess betalningsförmåga.


Vidare konfirmera IMF genom Strauss att Sverige leder arbetet med att representera Norden gällande deras räddningspaket. Sverige kräver fortsatt att Ice Save skandalen ska lösas för att vi ska bistå med lån och assistans framöver.


Fler och fler röster pekar nu på det fördelaktiga för Island att välja en konkurs över att gå med på de här kraven från omvärlden och börja om på nytt.


Detta skulle onekligen skicka en ny våg av konkurser runt världen och göra England mycket oroliga.

Av Sunda Pengar - 23 november 2009 05:10
En bekymrande utveckling är den mindre hysterin kring koldioxidskatter som ska vara lösningen på klimatförändringar trots att klimatförändringar har varit en naturlig del av jordens utveckling i millenium. Ta istiden som praktexempel.


Inför Köpenhamnsmötet står miljarder på spel, inte bara för de som har tungt investerat i "Green resources" och "alternative energy" och många tekniker med mycket tunga tekniska och fysiska tillkortakommanden.


Databasen som hackades speglar också den brist på konsensus som faktiskt existeras men inte rapporteras.


http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffin-of-anthropogenic-global-warming/


Private doubts about whether the world really is heating up:

The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.


Anledningen till att jag gor avsteg och rapporterar om detta är för att Cap and Trade systemet kan mycket väl utveckla sig till ett av det största nationalekonomiska misstag vi någonsin kommer att få bevittna.


En bred koldioxidskatt, särskilt om internationellt baserad, dvs första exemplet på riktigt "taxation without representation" är en mycket otrevlig utveckling, särskilt för tredje världen som kommer att få det mycket svårt att lyfta sig ur sin svåra situation.


Det räcker med att konstatera att Jorden har blivit kallare de senaste decenniet, inklusive världshaven. Vetenskapen har egentligen ingen aning varför.


Så länge situationen är sådan så är drakonsika Cap and Trade syste på global nivå på gränsen till huvudlöst.


Av Sunda Pengar - 18 november 2009 08:21

Brooksley Born


Den i Sverige nästan helt okända kontroversen kring Brooksley Born, en advkoat för reglering av OTC markanden redan innan LTCM (Long Term Capital Management) nästan förstörde finansvärlden med enorma exponeringar i det svarta hålet känt som derivatmarknaden, har nu blivit till dokumentär på PBS Frontline.


Klart rekommenderat att se för dig som inte känner till affären och vill ha en bättre förståelse för vilken ideologi som låg bakom det huvulösa agerandet som låg bakom krisen.


Klippet visa också Greenspans nu berömda klipp där han erkänner rakt ut att han hade fel och baserat sin ekonomiska politik på en föreställning. Dvs, att marknaden kan bäst själv och är självreglerande vilket har bevisats många gånger om att så inte alltid är fallet.


Den tar också upp agerandet bakom Ruben, Summers och Paulsson som nu står som rådgivare i Obama administrationen.


http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/warning/view/


Av Sunda Pengar - 18 augusti 2009 06:02IMF och EU har försökt tvinga Island att betala av sina failerade privata skulder genom att låta staten ta över fordran och sedan försöka få ut pengar till avbetalning genom höjda skatter, kraftigt reducerad välfärd och se till att medborgarna spenderar sina besparingar.


Lettland, Ungern, Rumänien och många flera känner redan av konsekvenserna av denna katastrofala neoliberala politik som har fått IMF avskytt i stora delar av världen och som i praktiken gjorde att IMF stod utan kunder i början på 90 talet efter 20 år av destruktiva policys.


Island är dock en modern demokrati med en utbildad befolkning och så radikala förändringar för att betala av skulder för en mycket liten bankelit på ön har inte gått utan stora protester vilket nu leder till en mindre revolution.


Islands riksdag, Allthing har nu antagit en lag som är unik till speciellt Englands och Hollands förtret. Allting har bestämt att utländska skulder mellan regeringar ska nedprioriteras till ”ability to pay” eller förmåga att betala. En sådan lag som behandlar regeringar emellan har inte antagits sedan första världskriget och Tysklands skadeståndskrav.


Lagen säger lite förenklat att Island bara kommer att betala av på sina utlandsskulder till England och Holland med 6% av BNP tillväxten varje år. Det innebär att om EU och IMF går igenom med sina krav på att krympa ekonomin genom ”Austerity packages” för att frigöra kapital till skuldunderhåll så har Island inte heller någon ekonomisk tillväxt det året. Det innebär i sin tur att de inte får betalt.


Det finns fler konsekvenser av vad som skulle hända om Island nu skulle godkänt Englands och Hollands krav på återbetalningar. Islands statsskuld skulle hoppa till 260% av BNP vilket skulle exkludera Island med god marginal att kunna ansöka om medlemskap i EU där Maastricht avtalet säger att statsskulden bara får vara 60% av BNP.


Inte bara det, att skapa stora offentliga nedskärningar och ta in mera medel från beskattning betyder inte att de kan skaffa utländsk valuta för att betala av skulderna. Med Islands geografiska situation och dess handelsunderskott kan de inte hålla växelkursen på en jämn nivå. Det skulle ganska snabbt innebära att priset för de utländska skulderna skulle bli ohållbara och landet faller in i skuldbondage i likhet med Ecuador.


En sak är i all fall säker. Östeuropa tittar mycket noggrant på vad Island gör för att lösa sin situation som är mycket lik deras.


Det verkar som att den neoliberala politiken efter Bretton Woods nu kanske har kommit till sitt slut och om du är islänning så har du mycket att fira idag!Av Sunda Pengar - 23 juli 2009 07:16Islands failerade bankverksamhet som effekt av inkompetent utlåning i modell med den nya fria marknaderna fortsätter att putta landet närmare misär.

Rekapitaliseringen av bankerna som har tagit flera månader med hjälp av stora nödlån från IMF och andra suptrastatliga organ. Islands regeringen har gått med på att gå in med kapital i bankerna genom att trycka upp skuldväxlar i storleken 2.1 miljarder USD eller ca 7000USD per person som lever i Island.

Wall Street Journal uttrycker lite ironiskt att kostnaden för att rädda bankerna bara uppgår till 385 Miljarder ISK än så länge. Per person i Island är det ungefär en personlig kostnad på 1.28 miljoner ISK.

Utöver de här basproblemen så fortsätter Island att ha det svårt att tillfredstella IMFs krav på struktureringar (läs avveckling av isländsk välfärd) och fortsatt mycket svår situation att försvara sin valuta.

Som krydda på dessa problem har Storbritannien och Holland börja kräva pengar för depositionerna i Landsbanki som konkursade spektakulärt. Island krävs att återbetala 3.76 miljarder USD  till Storbrattanien och 1.83 miljarder till Holland.

Man kan börja tro att det är avbetalningar för den förlorande parten efter ett stort krig. Totalt så är var man i island nu skyldig ytterligare 18600USD per person i konkursskulder som de inte har något med att göra.

Island har precis som jag förutspådde slängt sig in i enorma skulder jämfört med deras befolkning och att återbetala detta är att frivilligt ge sig in i en mycket tung skuldcirkel i likhet med Rumänien, Esland, Litauen, Ecuador, Argentina och otaliga andra länder.

En skuld som inte kan betalas av ska inte heller avbetalas. De tre storbankernas vidlyftiga spekulering på Island skulle  ha aldrig ha räddats av Isländska staten och få konkursa spektakulärt på den fria marknaden. Staten skulle ha garanterats var mans besparingar genom att trycka skuldfria statliga krediter och landet som sådant skulle vara i en mycket mer angenäm situation, även om de förmodligen skulle bli utfryst en tid från de ekonomiska eliten runt omkring i världen.

Av Sunda Pengar - 10 juli 2009 09:52

Vid varje kris hörs kommentarer om hur det inte får hända igen. Vi har lärt oss våran läxa och vi ska se till att reglerna förändras för att förhindra en liknande utveckling.

Skillnaden med de här krisen är att reglerna inte verkar förändras till mer sund bankverksamhet. Tvärtom verkar det gå omvänt om vi ser på nyheterna kring bankprodukter.

Subprimekrisen bottnade i att lånen lättvindigt gavs ut till alla som gick och frågade efter huslån. Eftersom immigranter, folk med stora personliga skulder och ensamstående mammor i regel inte kan betala höga räntor för ett stort hus så gick de sedemera i konkurs. Lösningen är lika enkel som genial. Se till att utlåningsstandarderna är högre.

Nationwide, en av de största prånglarna av subprime (metafor för skräplån) har i en marknad med negativa husvärden kommit med en helt ny produkt. Du kan nu låna för 125% av husets värde.

Du läste rätt. Du kan initialt låna till negativt kapitalvärde. Man måste inte vara ekonom för att förstå att paketet är byggt för ytterligare katastrofer på kreditmarknaden.

Bara för humorvärdet kan vi citera Nationwides egen hemsida angående ”responsible lending”

” We take our responsibilities as a lender seriously.”


Nationwide kanske är ett undantag, eller så tänkte jag till jag såg Morgan Stanleys nya planer.

” Morgan Stanley plans to turn downgraded loan CDO into AAA bond”

2 år efter att derivatmarknaden kollapsade försöker de igen. Den har gången paketerar de lån med Baa2 rating, dvs näst sämsta kreditratingen. Genom lite magi och ompaketering blir exakt samma lån graderade AAA finansierade med hävstång (läs lån) och säljs sedan vidare till folk som inte vet vad de handlar.

Subprimekrisen har inte lärt bankerna någonting.

Av Sunda Pengar - 9 juli 2009 10:08

Goldman Sachs som utan tvivel varit i blåsväder flertalet gånger under det senaste decenniet angående ett antal kriminella affärspraxis från laddering (artificiellt bjuda upp IPO priser) till att erbjuda sub prime derivat för att sedan korta sin egen produkt när den väl var såld.

Vad de gör har uppmärksammats, inte i media i stort men ett flertal bloggar har skrutinerat Goldmans affärer och dess intima samband med den amerikanska regeringen.

Nu har dock korruptionen kommit till en helt ny nivå. New York Stock Exchange godkände i all tysthet förra veckan att de skulle sluta med praxisen att rapportera deras trading på börsen. Detta hjälper inte bara Goldman utan alla stora investmentbanker och ger dem spelrum att mörka sin marknadsmanipulation. Säg hejdå till den fria marknaden, om den någonsin funnits.

Zero Hedge, en blogg som har skrutinerat Goldman under en längre tid får ny mycket svårare att avsölja de detaljerade prismanipuleringar som investmentbanken sysslar med rutinmässigt.


Så mycket för ”transparency” och reform på den finansiella marknaden i Amerika och beslutet är inte helt olikt FEDs beslut att hemlighålla alla mottagare av Trash for Cash programmen, också känt om Federal Discount Window där FED agerar pantbank för skräp mot toppsäkra instrument.

Beslutet kommer mycket lägligt för Goldman efter att de haft en mycket besvärande artikel publicerad i Rolling Stones som alla borde läsa;

http://www.rollingstone.com/politics/story/28816321/the_great_american_bubble_machine/print

Omfattande korruption och manipulering av marknaderna för massiva kortsiktiga vinster detaljeras och Goldman har besvarat anklagelserna med tystnad.

”The NYSE has taken action to make sure that nobody will henceforth be able to keep track of the complete dominance that Goldman Sachs exerts over the New York Stock Exchange. This basically ends our weekly Program Trading updates disclosed every Thursday indicating that Goldman has singlehandedly captured all of NYSE’s program trading.”


I samma veva varnar Goldman själva för deras möjlighet att manipulera marknaden.

”the bank (Goldman) has warned it could be used to "manipulate markets in unfair ways."


http://www.cnbc.com/id/31783285

Ett närmast sensationellt medgivande efter den senaste tidens uppmärksamhet i pressen.

Tidigare skrivit om Goldmans trading program.

”This isn’t a free market; it’s a black magic trick, involving supercomputers, psychological operations and lots and lots of leverage.”

Av Sunda Pengar - 8 juli 2009 11:06Kalifornien kämpar med ett budgetunderskott som håller på (tekniskt redan har) att få delstaten att gå i konkurs. Vi pratar alltså om ett av de största ekonomiska områdena i USA som inte längre har råd att betala lön till sina publik anställda eller hålla efter reningsverk och hundratals andra typer av service som hör en delstat till.

Läget är inte längre akut, det är fullständigt desperat. Schwarzenegger, Kaliforniens guvernör har ansökt om nödlån från FED för att kunna få delstaten att gå runt men nekats. Det har gått så långt att de nu under ett lång tag har tryckt IOU eller mer specifikt (Individual Registered Warrants). Med andra ord, de har valt att trycka sina egna pengar.

En vanlig sedel som vi känner till den (fiat eller innehavarskuldebrev) ar en variant på denna warrant. Kaliforniens har en löptid, dvs att den ska lösas in efter en viss tidsperiod.

Den stora vändningen nu är att ett antal storbanker, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo och JP morgan som tidigare accepterat att ta emot dessa IOUs som betalningar har nu valt att inte längre acceptera detta.

Att kalifornien valt att sköta sitt budgetunderskott genom att trycka egna pengar är i praktiken direkt konkurrens till BCM (Bank Created Money). Wells Fargo uttrycker sig såhär om den problematiken.

"We're very disappointed, as are many Californians, that California has taken the unfortunate step of issuing IOUs in lieu of payments to some businesses and individuals."

Inte konstigt då banken går miste om stora intäkter i de lån Kalifornien är tvungna att ta för at reda ut situationen kortsiktig.

Situationen för Kalifornien har nu gått från riktigt illa till ohållbart och underskottet ligger för nuvarande på 26.3 miljarder USD årligen.

 Eftersom IOUs nu inte längre godtages av bankerna kommer Kalifornien att få slut på pengar för verksamhetsåret redan i slutet på juli. (I USA kommer inkomstskatten en gång om året). Eftersom vad Kalifornien gör inte är särskilt annorlunda mot för hur FED löser situationen (trycker mer pengar)

Det finns i huvudsak (utöver ponzi borrowing, alltså att försöka låna sig ut en ohållbart underskott, t.ex Lettland, Argentina etc) tre lösningar som jag ser det.

1. Gå i konkurs.
Behövs ingen expert för att förstå att detta inte bara är politiskt självmord utan även kan leda till storskaliga upplopp så inget trevligt alternativ.

2.  Förläng löptiden på alla IOU så att de blir utan slutdatum. Med andra ord, nar du kräver betalt för en IOU så får du en annan IOU i samma nominering precis som med USD idag eller SEK i Sveriges fall. Kombinera detta med en lag som sager att denna sedel är giltigt betalningsmedel för skattebetalningar inom Kalifornien så kommer det att användas lokalt.

3. Grunda ”bank of California” som ägs av alla skattebetalare. Tvinga alla som jobbar för staten att använda denna bank för sina löneinbetalningar. Skapa de lån Kalifornien behöver till självkostnadspris och låna till Staten. Inkomsten från alla lån tillfaller sedan skattebetalarna antingen genom skatteåterbäring eller utdelning från banken.

Förslag 2 och 3 är utan tvekan att föredra men det ser onekligen ut som att Kalifornien kommer att gå i konkurs i en form eller en annan. Detta kommer att leda till ytterligare försämrad levnadsstandard i staten som helhet och en akut brist på pengar lokalt och en ond skuldcirkel inte helt olikt Ecuador och andra länder som lånat sig in i ett svart hål.

Hur det hela spelar ut får framtiden visa men att de vågat trycka sina egna IOU är ett modigt steg. Följer fler stater efter kan vi möjligtvis se slutet på FEDs monopol. Eller vi kan hoppas det i all fall.


Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2010
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se