Senaste inläggen

Av Sunda Pengar - 2 mars 2009 09:44

Media har i stort inte berört bankernas del i drivandet av huspriserna som så spektakulärt lett till en krasch. BIS har släppt två rapporter nyligt med en del intressant läsning.

Understanding asset prices: an overview

Och

BIS Quarterly Review, March 2009

Du hittar båda här:


Det här inlägget kopplar tillbaka till mitt inlägg i FRB serien del 5 där jag tar upp 2% inflationspolicyn och hur den driver på huspriser genom att inte anse prishöjningar i fastigheter som inflation.

Först måste vid å fastställa huruvida banker är den primära källan av medel i fastighetsköp och där slås det tydligt fast:

The linkage between property prices and bank credit has been recently confirmed in a wide variety of empirical studies.

Låga realräntor kombinerat med svagare standarder i kreditgivning som typiska indikatorer på ett kommande husrally. Detta stämmer väl överens med Sveriges erfarenheter av husprisrallyt som kom som en följd av den såkallade novemberrevolutionen som innebar att man kunde låna mycket lättvindigt för spekulation i ekonomin i övrigt.

Rapporten bekräftar också att husköpare generellt är exceptionellt beroende av bankkrediter vilket förstärker sambandet mellan bankverksamhet och utvecklingen på fastighetsmarkanden.

Vidare konstaterar BIS att:

Historically, unusually strong increases in CREDIT and ASSET PRICES have tended to preceed a banking crises”

Precis vad jag har försökt få folk att förstå.

Banking crises are often preceeded by a build up of financial imbalances that manifest themselves in unusually rapid CREIDT expansion and buoyant ASSET prices

Vad många ekonomer hänvisar till som ”debt overhead” eller att för mycket av den produktiva ekonomins resurser går till att underhålla den finansiella sektorn. Boomen som skapas sår därför också grundera för sin egen undergång, hela anledningen till våra mycket regelbundna konjunkturcykler.

Undersökningen sammanfattar föga förvånande att det här enkla sambandet, kraftigt ökande tillgångspriser med kraftig ökning av krediter i samhället kan användas som indikatorer att vi är på väg in i en boom med ohållbara huspriser.

Vi får hoppas att mainstream ekonomer lämnar skräpteorier som ”irrational excuberance” och andra fördummande bortförklaringar och koncentrerar sig på grundförhållande i ekonomi vilket också bör vara basen för ekonomisk teori.

Det finns bara kredit. Förstår man inte krediterna så kan man inte förstå vad som händer i ekonomin.

Av Sunda Pengar - 23 februari 2009 09:45

Schweiz har förlorat ett mål mot USA angående banksekretessen vilket jag rapporterat om tidigare.


 Det traditionellt mycket hemliga banklandet Schweiz gjorde upp utanför rätten och valde att betala böter på 780 miljoner USD och har nu gett upp namnen på 250 till 300 Amerikanska kunder i USA som konsekvens av skattebedrägerimålet.


USA har nu gått vidare med en ny stämning där de söker identiteterna för 52000 kunder i UBS från USA.


Stämningen är upprörd i Schweiz, inte bara inom bankväsendet utan också politiskt och UBS har lovat att bestrida stämningen.


 UBS som har fått den ökända rapporten "How not to run a bank" fick följande analys med anledning av ovanstående.


Analyst Rainer Skierka of Sarasin bank said the litigation UBS faces was "the least of its worries" but new capital flows could suffer.


Läs hela nyheten här

Av Sunda Pengar - 23 februari 2009 08:57


En lättförståelig dokumentär om Bear Stearns kraschen som tydligt visar hur sårbar nuvarande ordningen på kapitalmarknaderna faktiskt är.


Se filmen här: PBSCitat Ben Bernake


"Unless we act now...... the financial system will melt down in a matter of days"

Av Sunda Pengar - 20 februari 2009 09:22

Brittiska Telegraph har tagit del av ett hemligt dokument på 17 sidor som beskriver möjligheten att EU kan hamna i djup kris om de tvingas rädda bankerna i den Europeiska unionen.

Det största molnen på himlen gäller Spanien, Grekland, Portugal, Irland, Italien och Englands möjligheter att betala tillbaka skulderna om en andra omgång av bankräddningar sker.

Om några av de här länderna hamnar i en situation där de inte längre har möjlighet till att låna till låga räntor så kan det leda till en spiral där inte bara EMU utan hela EU samarbetet kan bryta samman.

En plan för att utvärdera ”toxic assets” eller snarare värdelösa lån ska utformas senare i februari.

Du hittar artikeln här:


Jag vågar garantera att eukommisionärerna inte kommer att komma fram till den enklaste lösningen vilket skulle spara samhället mest resurser. Att helt enkelt ställa in skulderna som håller på att få hela EU att bli insolvent.

Eftersom banker tydligen inte får gå i konkurs längre kommer de att antingen lösa problemen med för djup skuldsättningen och senare betalning genom inflation, dvs trycka mera pengar.

Problemet är bara att Euroländerna inte har mandat att trycka pengar längre utan kan hamna i en situation som Ecuador där hela landets produktion går till att betala ränta istället för bibehållen levnadsstandard.

Av Sunda Pengar - 18 februari 2009 07:07Gulfstaterna Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arab Emiraten men inte längre Oman som har dragit sig ur, var planerad till 2010. Länderna har en bra utgångspunkt på pappret för att införa en gemensam union då språket delas av alla länder och ekonomierna ofta är i synk då de till stor del baseras på oljeexport.

Samarbetet verkar dock bli försenat på grund av politiska motsättningar, bland annat om hur valutan ska vara arrangerad. Förslag på en peg mot USD finns liksom olika valutakorgar, varukorgar och en helt flytande valuta. Vilket land som ska få centralbanken är också inte bestämt men Saudiarabien eller Förenade Arab Emiraten verkar vara de två närmaste förslagen.


Ett litet EU

Unionen, som många europeiska banker rapporterar, baseras på samma grundstenar som EMU och Maastrichtavtalet.

Budgetunderskottet får bara vara 3% av BNP.
Statsskulden får maximalt vara 60% av BNP
Varje medlemsland måste ha valutareserver i storleksordningen av 4 månaders importkostnad.
Inflationen får inte vara mer 2% viktat över alla länder och och räntan får inte understiga 2%.

Fattas bara att ta reda på hur oberoende denna nya centralbank ska vara när stadgarna väl bestäms och den etableras.

Med tanke på det internationella samarbete som sker från de större centralbankerna i världen så är det ingen vild gissning att anta att de blir en ny suprastatlig organisation som medlemsländerna inte kan kritisera eller påverka, precis som ECB.

Av Sunda Pengar - 17 februari 2009 09:13

Inflationsmålet om 2%

Lite inflation är bra, så ska det vara är det etablerade resonemanget bland den stora skaran ekonomer, men varför då?

Är det bra för din och min lön idag ska vara halverad i köpkraft om 36 år?

Intuitivt kan det vara svårt att förstå men många av resonemangen går såhär.

Om dina pengar förlorar köpkraft så handlar du hellre idag än imorgon och genom ditt ickesparande så hjälper du ekonomin.

Ett scenario av minskande priser (deflation) i allmänhet betraktas som katastrof, då din köpkraft ökar med tid, alltså vad man skulle kunna tolka som ökad levnadsstandard i lekmansögon.

Argumenteringen är ofta att om min krona idag är värd mer imorgon så skjuter jag hellre upp min konsumtion och sparar istället. Det innebär mindre kommers i samhället och vi får en vikande konjunktur.

I verkligheten har många exempel visat på att sambanden verkar vara tvärtom. It relaterade produkter går konstant ner i pris men det har lett till ökad konsumtion av IT artiklar och all övrig elektronik.

Sådana här teoretiska resonemang kan man dividera om i all evighet men man missar kärnpunkten i varför det ska vara såhär. Vill man förstå en policy ursprunget från en privat organisation som bankväsendet representerar, så måste man utgå från vad en sådan här policy skulle innebära inkomstmässigt i samhället.

Alltså, vem tjänar på att inflationen är 2%?

Först kan vi etablera att för hög inflation inte är önskvärt av någon, om vi bortser från någon konspiratorisk framkallad hyperinflation för att uppnå ett politiskt mål som under inbördeskriget i USA där greenbacken systematiskt massförfalskades så dess köpvärde skulle förstöras och på så sätt störa finansieringen av kriget.

En för hög inflation innebär att det är svårt för banker att bedriva lönsam utlåning och svårt att sätta priser långsiktigt. Inflation är också ofta självfödande då pengar som drastiskt minskar i värde leder till att ingen vill ha kontanter. DVS priserna går upp ännu mera och allt är utom kontroll.

Det i sin tur ger upphov till alternativa valutor och byteshandel och andra spontana lösningar för att få vardagen praktisk.

Inflation på vad?

Inflation räknas som långvarit ökande priser i allmänhet.  Alla stigande priser (inflation) räknas dock inte som stigande priser (inflation). Stefan Ingves erkänner utan omsvep att all inflation inte är bekymrande nog att försöka göra någonting åt situationen.  

"Vi har inget mål för bostadspriserna men samtidigt har vi konstaterat många gånger att prisutvecklingen inte varit långsiktigt hållbar"

Stefan Ingves – DN

Prisutvecklingen har inte varit långsiktigt hållbara relaterar till Sveriges skenande bostadsmarknad och att inflationen i bostadspriser inte har någon grund i realeknomin. I praktiken är de obekymrade då de väljer att inte stoppa denna typ av inflation.

Om löner stiger på bred front bekämpas det direkt och har mycket starka opinionsvågor mot löntagare på bred front inom media och krafttag från riksbank.

Samtidigt görs ingenting åt en skenande bostadsmarknad, det snarare uppmuntras.

Vi ska se detta i perspektiv. De direktiv som Riksbanken jobbar efter har de inte valt helt själva utan följer principerna om Basel II och de centralbanker runtom i världen som följer detta ackord.

Det är alltså modern bankpolicy att inom två viktiga områden helt förneka att ökande priser skulle vara inflation.

Bostadspriser och finansiella instrument som t.ex aktier.

2% inflationsmålet är kanske världens bästa affärsplan

Inflationsmålet tillåter skenande priser inom bostäder och den finansiella sektorn.

Bostäder är de privata bankernas största inkomstkälla och största sektor av deras lånestock. Desto kraftigare värdeutveckling vi har inom denna sektor, desto bättre går bankerna. Som grafen i början av artikeln visar så går värdeutvecklingen inom hushållssektorn hand i hand med kreditexpansionen som går till upplåning mot bostäder. En win win situation för bankerna.

Att dina pengar har en värdeförstöring över tid innebär att du vill spara. Inte bara det, du vill spara till hög avkastning för att övervinna inflationen för din pension eller mera kortsiktigt. Det vill säga att du vill spekulera i finansiella produkter, finansindustrins andra största intäktsområde.

Inflationsmålet tillåter alltså inbyggt ventiler för att låta finansiella bubblor inom fastigheter och finansiella produkter ske utan att korrigera med räntehöjningar och därmed se den finansiella industrins inkomster öka kraftigt.

Alla andra typer av prisfluktureringar beaktas och bekämpas i den övriga ekonomin för att kunna maximera avkastningen i den finansiella sektorn istället för den reella.

Det styrande inflationsmålet är starkt gynnande för den privata banksektorn inom alla deras viktigaste aspekter på intäktssidan.

Genom att diskriminera prisökningar på arbete som negativt och pappersförändringar inom spekulering som positivt, trots att de är symptom på samma sak så tillåter vi bubblor att uppstå regelbundet i den finansiella ekonomin genom den här inbyggda mekanismen med 2% som inflationsmål.

Ta detta i relation till det låga skattetryck kapital har mot beskattning på arbete i Sverige, där räntekostnader är skattesubventionerade och ränteintäkter bara beskattas till 30%, gynnar och stimulerar till spekulering som direkt stimulerar bankväsendet.

En mycket profitabel affärsplan helt enkelt, paketerat som ”creation of wealth”.

Det är bekymrande att allmänheten stirrar sig blind på bostadspriser som någon typ av magisk sparform utan att förstå på de bakomliggande mekanismerna. 

Av Sunda Pengar - 13 februari 2009 06:29

Av ren tur så råkade jag hamna på den här sidan där jag lärde mig något för mig väldigt nytt.


Nya USD och Euro sedlar har en såkallad RFID sändare. Alltså en radiosändare som berättar för omgivningen eller kan användas för att spåra användningen av det tidigare anonyma kontanterna.


Kanske bara jag som missat men det ska tydligen vara praxis sedan 2005.


Lite osäker om hur det ser ut med de nya EURO sedlarna. För att ta reda på om det finns ett RFID chip i din sedel kan man micra den ett par sekunder.


Nackdelen är att den kan fatta eld med chippet förstörs.


Någon som sitter på lite Eurosedlar och kan bekräfta om ett chip finns där eller inte?


Länkar till sidan här


Utvecklingen är dock minst sagt oroande. 

Av Sunda Pengar - 12 februari 2009 09:04

En brittisk myndighetsperson påstår att rapporter från IMF inte är korrekt på grund av utländska nationers tryck för att förändra data till deras fördel.  USA är föga förvånande taget upp som exempel där IMF inte har gett någon rapport om deras eknomi eftersom USA helt enkelt inte vill det.

Kina är i en liknande situation som vill beskydda sin växelkurspolitik och IMF har inte gjort någon rapport sedan 2006. England har också vägrat att vara med och utredningen av det kommer att bli klart först runt 2010.

Läs mera här IMF Distorts Data


Låter det otroligt att länder skulle pressa IMF på det här sättet för att gynna de själva. Nej, i själva verket är jag förvånad att det inte är ännu mera långtgående.

Ta min rapport om SEC som jag nyligt bloggade om där korruption och mata mig så matar jag dig attityd lett till en formligen tandlös organisation.

Läs om SEC här:Eller Indy Mac skandalen här


FBI har precis rapporterat en fullständig explosion i misstänkta bedrägerifall i anknytning till finanskrisen med över 500 fall under utredning i nuläget.

Vidare finns en utmärkt sida som inte drar sig för att peka ut ”modifieringar” i rapporteringsverktyg gällande all viktig data som kommer ut ifrån USA som t.ex arbetslöshetsstatistik, inflation och budgetunderskott.

Ett intressant exempel som många missat är modifieringen i det amerikanska KPI måttet som är argumenterat ungefär såhär.

Eftersom den disponibla inkomsten blir lägre i hushållen över tid så kommer människor att välja hamburgare istället för biff då hamburgaren är billigare. Genom att då mäta priset för hamburgare istället för biff så har det plötsligt blivigt billigare att leva. M.a.o låg inflation.


Den bisarra konsekvensen blir att KPI numera mäter vad du måste öka dina inkomster med för att uppnå försämrad levnadsstandard istället för bibehållen levnadsstandard. Alltså ett mått med mycket tveksam applicering.

I bokföringstermer brukar man referera denna typ av praxis som ”cook the books”.

Rekommenderar starkt att ni går in och läser om det amerikanska budgetunderskotten, arbetslöshetsstatistik, inflationsmått och annat mycket intressant.


Shadowstats


Kommentera gärna med andra korruptionsfall som jag säkert har missat som ni har uppmärksammat.

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2010
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se