Senaste inläggen

Av Sunda Pengar - 20 maj 2009 07:36

Ni har säkert fått massmail om ”get rid of credit card debt” eller ”Debt relief program, get out of debt now!” och liknande rop till desperata konsumenter.

De har bolagen med bland annat Nationwide och Credit solutions of America i spetsen anklagas nu för bedrägeri då de flesta av deras kunder får väldigt lite till ingen hjälp utöver att betala in avgifter till nämnda bolag för den servicen.

Credit solutions ger de här tipsen till sina kunder.

First is ³refinance home,² followed by ³get a second
mortgage² ‹ the two things that got many people in over their heads in the
first place. Among the other suggestions are:
No. 14: ³Babysit.²
No. 16: ³Sell plasma.²
No. 20: ³Ask for raise.²
No. 22: ³Mow lawns.²
No. 32: ³Get off the station before your usual stop and walk.²
No. 33: ³Cut down your drinking.²
No. 43: ³Drink tap water.²
No. 47: ³Buy frozen.²

Ett riktigt hån jämfört med att se till att få skulder avskrivna. Att skuldsätta sig mer som lösning på nuvarande skulder är den klassiska lösningen Ponzi Borrowing och är mycket riktigt ett värdelöst tips.

Läs mer här:


Av Sunda Pengar - 12 maj 2009 06:49Bush gjorde sig känd som den president som var minst bekymrad över att driva landet på lånade pengar men Obama verkar inställd på att ta det till helt nya nivåer.

Årets underskott ser ut att bli större än 1.8biljoner USD eller 4 gånger större än det största underskott hittills noterat, ej justerat för inflation.

Verkligheten är att för varje USD som regeringen spenderar så måste de låna 48 cents. Detta i en tid då skatteunderlaget drastiskt minskar, ett stort antal stater som i praktiken är i konkurs och helt lånefinansierade krigsinsatser världen runt.

Kalifornien är nu i så dålig form att de betalar sina statsanställda i IOU som de försöker får FED att backa upp.

Man behöver inte vara ekonom för att förstå att situationen snabbt håller på att bli ohållbar i USA men fortfarande finns ingen debatt om alternativ, trots att de finns. Kongressen kan finansiera sitt underskott med social credit, eller räntefria statspapper istället för att låna ifrån FED på sina Treasury bonds. De kan centralt gå in och tvångsavskriva de lång och derivat som håller hela ekonomin i strypkoppel och på så sätt frigöra kapital till realekonomin istället för skuldunderhåll. Det innebär att man i praktiken skjuter kostnaden på de som skapade krediterna istället för skattebetalarna som idag.

Läs mer om USAs underskott här.

Av Sunda Pengar - 27 april 2009 12:02Lettland har det extremt tufft finansiellt nuförtiden men ingen verkar ifrågasätta hur de kunde hamna i denna situation. Efter att ha varit en oberoende stat i över ett decennium, har Lettland haft en period av relativt välstånd. De i sin tur hade grundstenar i kollapsen av Sovjetunionen och formandet av lån mot nationella skuldfria tillgångar, dvs husbeståndet och publik infrastruktur som kollektivtrafik, telefoni, energiinfrastruktur.

Vid Sovjetunionens kollaps upphörde också de etablerade handelsmönstren i forna östblocket. Lettland hade och har fortfarande inte kapacitet att producera de vanligaste konsumtionsvarorna som efterfrågas i västvärlden idag. Detta industriella vakum försvårades svårt av de ”öppna marknaderna” och avsaknaden av protektionism vilket ledde till ett fortfarande kroniskt handelsunderskott för landet som sådant.

När gränserna öppnades var fältet öppet för ”predatory lending institutions” som mycket snabbt kunde gå in och köpa upp existerande banker och erbjuda upplåning på deras obelånade fastighetsbestånd.

Swedbank och SEB har stått för en betydande del i denna tveksamma praxis där Lettlands regering har tillåtet landet att skuldsättas i utländsk valuta, i Sveriges fall Euro och så på kortsiktigt vis lyckats hålla valutan någorlunda starkt för att underhålla exportunderskottet.

När den globala husbubblan väl gick ur tiden 2007 blev det en situation där Lettland njutit av lätt tillgång på utländsk kredit till en total kollaps av kredittillgång. Detta i sin tur har lett till en explosion i insolvens för de som har belånat sig för att köpa en bostad i utländsk valuta.

Letland befinner sig nu i ett läge där ett kroniskt handelsunderskott inte längre kan finansieras med utländsk upplåning på tidigare skuldfria fastigheter. Ett handelsunderskott som inte kan finansieras kommer inte hell att göra det. Här kommer IMF och EU in och sätter parametrarna för hur de ska ta sig ur krisen.

Lettlands skuldöverhäng vida överstiger dess förmåga att betala. Eftersom skulderna är nominerad i utländsk valuta kan de inte inflatera sig ut ur situationen vilket har varit den enda realistiska lösningen för stater genom historien utöver att helt enkelt ställa in betalningarna och skriva av skulderna.

Lösningen som Lettland erbjuds av IMF och EU är ytterligare lån nominerad i utländsk valuta. Dessa förväntas betalas genom att minska de statliga utgifterna ”lönesänkningar i den publika sektorn” kombinerat med ökad beskattning på arbete vilket fortsatt slår ut Lettlands redan svaga inhemska produktionssektor. Allt detta enligt de ökända ”austerity packages” som följer neoklassisk ekonomisk teori och verkar mycket destruktivt för landet som helhet.

Lånen som IMF och EU erbjuder går i första hand till att betala av de Svenska och andra utländska banker som gett frikostig upplåning i utländsk valuta vilket innebär att pengarna lämnar Lettland och de befinner sig i en helt omöjlig situation.

Europeiska kommissionen gav dödsstöten med det ökända brevet skrivet av Joaqim Almunia där det uttryckligen står att Lettland inte får använda krislånen från EU till att utveckla den inhemska ekonomin, utan pengarna ska istället gå till att serva de internationella bankernas lån och inte lätta på skatterna på arbete för att få Lettisk arbetskraft mer konkurrenskraftig.

Lettland är i en situation som inte är helt olik efterkrigstidstyskland och om inte något radikalt görs så kommer östblocket att blir Europas svar på Ecuador och Haiti i Sydamerika med en oändlig cykel av konkurs och utländska övertagande av inhemska tillgångar.

Sverige tittar oskyldigt på och ojar sig över förlusterna i Swedbank, SEB medan vi uttryckligen förbjuder ett grannland att nå ekonomisk framgång de närmaste årtiondena.

Sverige och EU har finansiellt mördat Lettland.

Av Sunda Pengar - 21 april 2009 10:59

Situationen har blivit mycket prekär när stresstesterna på USAs största finansiella instutitioner verkar ge de resultat som de är designade att göra, d.v.s se vilka banker som skulle gå i konkurs i värsta fall scenarion.

Det har varit allmänt känt att några av USAs allra största finansiella instutitioner är bankrutt men hålls levande genom nya bokföringsmetoder, t.ex övergivandet av mark to market praxis, cash för trash program och TARP.

Många av de massiva distributioner av framtida skattemedel till skuldservice istället för skuldsanering borde gränsa på det kriminella i dess utförande (hot om marshall law gällande TARP) har hjälpt att dölja hur allvarlig situationen är för dessa finansiella jättar och försöken till att stödja dem utan att måsta ta över ägandet.

Det här standardiserade testet som genomförs varje år, även i Sverige, har gjort läget pinsamt för USAs regering. De banker som har solid balansräkning stampar på dörren och vill släppa sina egna stresstester för att visa hur solida de är medan protester hörs från andra institutioner.

Just nu funderar de på att bara släppa resultaten och inte beräkningarna och på så sätt försöka undvika bankruns men då faller förstås hela konceptet med stresstester och allmänhetens förtroende med det.

Läs mer här:

Av Sunda Pengar - 8 april 2009 10:36Efter att en ”whistleblower” avslöjat att JP Morgan standardiserat insider trading och erbjuder det som ett paket till sina investerare har ett dokument läkt där de visar hur modellen fungerar och hur det marknadsförs.

Det hela fungerar efter en del förvirring angående regleringarna om vad som faktiskt är insider handel och vad som är lagligt tillbörlig information.

JP morgan har hittat ett kryphål där insiderhandel blir ”lagligt” i regeln 10b5-1.

JP Morgan har avvisat att kommentera avslöjandet.

Bankens investmendel hade satt upp en hel division som arbetade med den här modellen och systematiskt utnyttja kryphålen i regleringen.

Det hela fungerar i tre steg.

1.    Insidern transererar sitt innehav av sina företagsaktier till JP morgan.
2.    Insidern i samarbete med JP och 10b5-1 divisionen planerar en förutbestämd säljsprogram som ska effektueras till marknadspris eller fastslagit pris.
3.    Beroende på vilken information Insidern besitter, kan han efektuera sin planerade försäljning så det blir profitabelt för honom.

I korthet, genom att programmera marknaderna såhär så ser JP Morgan till att marknaden är riggad i favör för insidern på bekostnad av de andra investerarna.

I dokumentet som läkt länkat här finns business cases på olika bolag som dragit nytta av denna tvivelaktiga process.

Av Sunda Pengar - 1 april 2009 11:51

Council on Foreign Relations har släpt sin Global Governance Agenda för alla som vill läsa.


CFR Report


Det händer extremt mycket intressant, särskilt inom IMF och Kinas nya påtryckningar mot en ny världsvaluta som kommer att diskuteras under G20. Har tyvärr inte tid att kommentera i någon större utsträckning på grund av resor men kommer tillbaka senare med uppdateringar. 


Gordon Brown var inte sen på att uttryckligen predika fördelarna med globalt herravälde. 


Making the first speech by a serving Prime Minister at St Paul's Cathedral in London, Mr Brown quoted from scripture as he said people could come together to forge a new 'global society'.

The world economy and society should be rebuilt around a Zulu word for hope - themba - which also stands for 'there must be an alternative', the Prime Minister suggested.

It was an extraordinary break from his predecessor Tony Blair, whose spin doctor Alastair Campbell, famously declared that 'we don't do God'.


Läs mer här:


Av Sunda Pengar - 25 mars 2009 10:03


Det är mycket snack om derivat och många har svårt att greppa vad det egentligen innebär. Hittade dock den här underbara förklaringen som visar hur det fungerar på ett sätt som är svårt att inte förstå. Derivative markets ....  an understandable explanation: Heidi is the proprietor of a bar in Detroit . In order to increase sales, she decides to allow her loyal customers - most of whom are unemployed alcoholics - to drink now but pay later. She keeps track of the drinks consumed on a ledger (thereby granting the customers loans).
Word gets around about Heidi's drink now pay later marketing strategy and as a result, increasing numbers of customers flood into Heidi's bar and soon she has the largest sale volume for any bar in Detroit .
By providing her customers' freedom from immediate payment demands, Heidi gets no resistence when she substantially increases her prices for wine and beer, the most consumed beverages. Her sales volume increases massively.
A young and dynamic vice-president at the local bank recognizes these customer debts as valuable future assets and increases Heidi's borrowing limit. He sees no reason for undue concern since he has the debts of the alcoholics as collateral. At the bank's corporate headquarters, expert traders transform these customer loans into DRINKBONDS, ALKIBONDSand PUKEBONDS. These securities are then traded on security markets worldwide. Niave investors don't really understand the securities being sold to them as AAA secured bonds are really the debts of unemployed alcoholics. Nevertheless, their prices continuously climb, and the securities become the top-selling items for some of the nation's leading brokerage houses.
One day, although the bond prices are still climbing, a risk manager at the bank (subsequently fired due his negativity), decides that the time has come to demand payment on the debts incurred by the drinkers at Heidi's bar.Heidi demands payment from her alcoholic patrons, but being unemployed they they cannot pay back their drinking debts. Therefore, Heidi cannot fulfill her loan obligations and claims bankruptcy.DRINKBON D and ALKIBOND drop in price by 90 %. PUKEBOND performs better, stabilizing in price after dropping by 80 %. The decreased bond asset value destroys the banks liquidity and prevents it from issuing new loans.The suppliers of Heidi's bar, having granted her generous payment extentions and having invested in the securities are faced with writing off her debt and losing over 80% on her bonds. Her wine supplier claims bankruptcy, her beer supplier is taken over by a competitor, who immediately closes the local plant and lays off 50 workers.The bank and brokerage houses are saved by the Government following dramatic round-the-clock negotiations by leaders from both political parties. The funds required for this bailout are obtained by a tax levied on employed middle-class non-drinkers.
 

Finally..... ....an explanation I can understand.


 

Av Sunda Pengar - 24 mars 2009 10:03

Dokumenten som Barclays försökte stoppa angående deras ingående skatteplanering har läkt ut efter att Guardian publicerade dem först.


Ni kan hitta alla dokument här


Vädligt intressant läsning. 

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2010
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se